İstirahatli Olan Çalışanların SGK’ya Bildirilmesinde Yapılan Değişiklik

İşverenlerin önemli bir yükümlülüğü çalışanların iş koşullarında,SGK’yı ilgilendirebilecek değişikliklerin bildirimlerin yapılmasıdır. Bunlardan birisi de çalışırken herhangi bir sebeple rahatsızlanan ve hastalık olarak nitelendirilen; hekim raporu ile “kişinin istirahatte kalması gerektiği”bildiriminin süresi içerisinde SGK’ya yapılmasıdır. Böylelikle Kurum tarafından istirahatte bulunan kişiye çalışamadığı günler için iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Bu yazımızda işçinin istirahatli olduğunun işverenler tarafından SGK’ya bildirilmesi konusunda yapılan önemli değişikliğe değineceğiz.

Çalışanların istirahatli olduğu sürelere ilişkin bildirimler “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre yapılmaktadır. Bildirimleri yapılacak hak edilen istirahat süreleri ise “On günden kısa süreli istirahatlerde istirahatin bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlerde onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü” ifade etmektedir.Söz konusu tebliğe göre yapılacak bildirimlerhttp://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”,“Kullanıcı Şifre Ekranı”,“Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilecekti.

Bildirimi süresi içerisinde ve elektronik ortamda yapmayan işverenler, sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde de aylık asgari ücretin yarısı tutarında ceza ödemek durumunda kalıyorlardı. Yani işverenler istirahat alan çalışanın, istirahati aldığı günü tespit edip istirahatin bittiği tarihi hesap etmek ve Kuruma bildirim yapmak zorundaydılar. Bu durum da işverenleri gereksiz zaman ve emek israfına sokmaktaydı.

2.03.2013 tarih 28575 sayılı Resmi Gazete’de bu konu ile ilgili SGK tarafından önemli bir değişikliğe gidildi. Yeni duruma göre:

- Bildirimler, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son günmesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilecek,

- Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçecektir.

Bu değişiklikle artık işverenler çalışanlarının istirahatlerinin bittiği günü, bunu takip eden 5 işgününü hesaplama derdin kurtulmuş oldular ve zaten bildirmek zorunda oldukları aylık prim hizmet belgelerinde istirahatte olan çalışanları ile ilgili 01 kodu ile eksik gün bildiriminde bulunacaklardır.Böylelikle SGK uygulamalarında işverenleri zorlayan/zor durumda bırakan bir uygulama daha rafa kaldırılmış ve yeni uygulamaya geçilmiştir.

Bu düzenleme ile karıştırılmaması gereken önemli bir ayrıntı; bilindiği üzere işverenler adına yapılan aylık prim hizmet belgelerine ait bildirimler özel nitelikteki işyerleri için takip eden ayın 23’ü saat 23,59’a, resmi nitelikteki işyerlerinin ise takip eden ayın 7’si saat 23,59’a kadar yapılıyor. Ancak ay içinde çalışanlara ait istirahat bildirimi olduğunda yapılacak bildirimler: “istirahatin bittiği tarihin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinde” ve “mesai saati bitimine kadar” yapılması gerektiğidir.

Örneğin; 01.05.2013-10.05.2013 tarihlerinde istirahatli olan bir çalışanın 01 kodu ile yapılacak bildirimi 23.06.2013 tarihinde 5. ay için verilecek aylık prim hizmet belgesinde bildirilecek, bu bildirim ise işyeri İstanbul ilinde ise mesai bitim saati olan 17,00’a kadar yapılacaktır.

Osman Özbolat - muhasebetr.com
Sosyal Güvenlik Denetmeni
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar