SGK Rapor Parası Sorgulama

Rapor Parası Sorgulamak için tıkla

Yukarıdaki linke tıklayarak SGK Rapor parası sorgulayabilirsiniz.

Öncelikle şifresiz olarak tc kimlik nonuza göre giriş yapmanız lazım

SGK Rapor parası sorgulama işlemleri hangi şartlarda yapılabilir?

1. İş kazası, mesleki hastalık nedeni ile alınan istirahat rapor parası.

2. İş kazası ve mesleki hastalık dışında herhangi bir nedenden dolayı alınan raporlarda, rapor süresinden önceki doksan gün prim ödeme şartı vardır. Raporu aldıktan sonra 3 gününden itibaren sgk rapor parası alınabilir

İş Göremezlik Rapor Bildirimi Nasıl Yapılır

Bir işyerinde çalışırken rahatsızlanarak sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi olan işçilerin almış oldukları geçici işgöremezlik raporları hakkında çalışılmadığına dair bildirim girişinin nasıl yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 06.04.2013 tarihli 2013/19 sayılı Genelgesiyle yaptığı yeni düzenlemelerle, çalışılmadığına dair bildirim girişi zorunluluğunu büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Ancak bu arada, idari para cezası uygulanabilmesi için Kurumca tebligat gönderilmesi zorunluluğu kaldırılmış ve yasal süresinde işgöremezlik raporu gereği çalışamazlık bildirimini yapmayanlara doğrudan idarî para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.

Raporlu işçi çalışabilir mi? Raporlu işçi çalışırsa ne olur

Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.

Bazen sigortalıların özel sağlık sigortası veya kişisel olanakları ile tedavi oldukları ve SGK ile anlaşması olmayan sağlık kurumlarından rapor aldıkları görülmektedir. İstirahat raporlarından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. SGK ile sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

3 Günden Az İstirahat Alan Sigortalının Ücreti Kim Tarafından Ödenmelidir?

Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu Ve Borçlar Kanunu Çerçevesinde; 3 Günden Az İstirahat Alan Sigortalının Ücreti Kim Tarafından Ödenmelidir?

Geçici iş göremezlik ödeneği yani halk arasında bilinen adıyla istirahat parası veya rapor parası adından da anlaşılacağı üzere sigortalı çalışanın geçici olarak iş görme edimini yerine getiremediği sürede istirahatli olarak geçirdiği sürede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendisine ödenen ücrettir. Kişinin iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması, hastalık halinin oluşması veya sigortalı kadının analığı halinde verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınarak prime esas günlük kazancın yarısı iken, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi tutarındadır.
Sigortalıların Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alabilme Şartları Nelerdir?

Analık Sigortasından Düzenlenen İstirahat Raporlarında Onay Şartı Aranmayacak

Analık sigortasından düzenlenen istirahat raporlarında bugünden itibaren onay şartı aranmayacak.

Analık sigortasından düzenlenen istirahat raporlarında bugünden itibaren onay şartı aranmayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile 12 Mayıs 2010 tarihli yönetmeliğin "Sigortalılara verilecek olan istirahatlar" ile ilgili 39. Maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi Zorunlu olacak.

Patron rapor alınca para kesebilir mi

2 gün ve daha az az iş görmezlik raporlarında işçinin maaşı tam ödenir ve kesinti yapılamaz

* Bir firmada kaynakçı olarak çalışmaktayım. İşyerinde sabahları olmak şartıyla doktor geliyor. Ben doktora muayene olup, 2 gün istirahat aldım. İşverenin bunu maaşımdan keseceğini öğrendim. Kanunen böyle yapma hakkı var mı? 5...853650 Nolu SMS

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, geçici iş göremezlik ödeneği 2 günden fazla istirahatlerde ödenmektedir. 2 gün ve daha az süreli istirahat raporlarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez. Bu durumda eğer işçi işyerinde maktu ücretle yani aylıklı olarak çalışıyorsa ücretini tam alır. Ancak günlük ücret esasına göre ücret alıyorsa kesilebilir.

Sık sık rapor almak işten atılma sebebi

Sık sık rapor alınması işten atılma sebebi olabiliyor.

Zira sık sık rapor almak işten atılma sebebi olabilir.Kendimi iyi hissetmiyorum, bir kaç gün rapor alsam iyi olur diyorsanız. Ve bunu sık sık yapıyorsanız. Bir kez daha düşünün. Zira işinizden olabilirsiniz.

Yargıtay öyle bir karara imza attı ki sürekli rapor almak artık işten atılmanın sebebi olabilecek. Bu kararın hikayesi sık sık rapor alarak işe gelmeyen bir havayolu şirketi kabin memurunun işten atılmasıyla başladı.

İşten atılan memur mahkemenin yolunu tuttu. Davalı havayolu şirketi uçuş programının aksadığını ve diğer çalışanların mağdur olduğunu ileri sürdü. Raporları devamsızlık saymayan mahkeme, havayolu şirketini haksız buldu. Buraya kadar her şey rapor almayı alışkanlık edinen çalışanın lehineydi. Ancak, havayolu şirketi mahkemenin kararını temyize taşıyınca durum değişti.

SGK SMS Bilgilendirme Sistemini devreye soktu

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hizmete başlattığı "SMS Bilgilendirme Sistemi" kapsamında bugüne kadar 1 milyon 784 bin 828 SMS cevaplandırıldı.

SGK, sağlık ödemelerinde otokontrolün sağlanması, sigortalı ve iş verenlerin prim borç ve tahsilatları hakkında bilgilendirilmesi, vatandaş memnuniyetinin arttırılması, hizmetlerin çabuklaştırılması, zaman ve iş gücü kayıplarının önlenmesi için 2011 yılında "SMS Bilgilendirme Sistemi"ni başlatmıştı.

SMS uygulaması manuel, online ve interaktif olmak üzere 3 bölümden vatandaşa hizmet veriyor.

Buna göre, manuel SMS bilgilendirme sistemiyle kişiler, iş ve işlemleri hakkında bilgilendiriliyor. Bugüne kadar manuel SMS ile kurum hizmetlerine yönelik 358 farklı mesaj gönderildi.

Kişilere, 1 Ocak 2012 ile 31 Mart 2013 tarihleri arasında toplam 1 milyon 225 bin 947 manuel SMS iletildi.

334 bin 410 online SMS

10’dan az çalışanı olan işletmelere iş sağlığı ve güvenliği desteği

Devlet, 10’dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmet giderlerini destekleyecek.

İstirahatli Olan Çalışanların SGK’ya Bildirilmesinde Yapılan Değişiklik

İşverenlerin önemli bir yükümlülüğü çalışanların iş koşullarında,SGK’yı ilgilendirebilecek değişikliklerin bildirimlerin yapılmasıdır. Bunlardan birisi de çalışırken herhangi bir sebeple rahatsızlanan ve hastalık olarak nitelendirilen; hekim raporu ile “kişinin istirahatte kalması gerektiği”bildiriminin süresi içerisinde SGK’ya yapılmasıdır. Böylelikle Kurum tarafından istirahatte bulunan kişiye çalışamadığı günler için iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Bu yazımızda işçinin istirahatli olduğunun işverenler tarafından SGK’ya bildirilmesi konusunda yapılan önemli değişikliğe değineceğiz.

SGK 2011 istatistiklerini açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2011 yılına ait iş hayatı istatistiklerini açıkladı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, işçiler en çok mesailerinin 3. saatinde iş kazası geçiriyor.

SGK'nın yayımladığı 2011 yılına ait istatistiklere göre, 2011 yılında 69 bin 227 iş kazası yaşandı, 697 meslek hastalığı tespit edildi.

İş kazalarının bin 700'ü, meslek hastalıklarının ise 10'u ölümle sonuçlandı. 2010 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, 2011 yılında meydana gelen iş kazalarında yüzde 10, meslek hastalığı sayısında ise yüzde 31 artış yaşandı.

2011 yılında iş kollarına göre iş kazası istatistikleri şöyle:

''En fazla iş kazası, 9 bin 217 (yüzde 13,3) ile kömür ve linyit çıkartılması faaliyetinde yaşandığı görüldü. Bunu 7 bin 268 (yüzde 10,5) kaza ile makine ve teçhizatı hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı, 5 bin 272 (yüzde 7,6) kaza ile ana metal sanayi izledi.

SGK'nın raporlu ilaç kullananlara sağladığı kolaylık hastaları memnun etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nın 18 Ocak'ta Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)'nde yaptığı değişikle raporlu ilaç kullananların 6 ay doktora gitmeden eczaneden ilaç alabilme kolaylığı getirmesi hastaları memnun etti. Kansızlık, mide, yanık, mantar, reflü, Gis (gastro intestinal sistem) ülserleri gibi 10 kalem gruptaki hastaya tanınan bu kolaylığa ise eczacılar karşı çıkıyor. Bunun hasta sağlığı için riskli ve sakıncalı sonuçlar doğurabileceğinden endişe eden eczacılar, özellikle ani değişkenlik gösteren şeker, kollestrol, kalp ve tansiyon hastalarının doktor kontrolünde ilaç kullanması gerektiğini belirtiyor.

Sağlık raporu artık paralı

İŞE girişlerde alınması zorunlu olan sağlık raporları yeni iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre ücretli hale geldi. Aile hekimliklerinden ücretsiz olarak alınan sağlık raporları artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen ortak sağlık güvenlik birimleri ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan sağlık birimlerinden 50 ile 100 TL arasında değişen ücret karşılığı alınabilecek.

SGK'nın internet sitesine 6 milyar ziyaretçi

Yılın 10 aylık döneminde 6 milyar 126 milyon defa görüntülenen SGK'nın internet sitesi, günde 20 milyon, ayda ise 612 milyon kez ziyaret ediliyor.

ANKARA - Fatma Can

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet portalı, yılın 10 aylık döneminde 6 milyar 126 milyon kere ziyaret edildi.

SGK'nın internet portalında "e-SGK" başlığı altında yer alan SGK uygulamaları, paydaşların en çok kullandığı uygulamalar. Verilere göre, e-Bildirge, e-Eczane, Kesenek Bilgi Sistemi, e-Borcu Yoktur, Gecikme Zammı Hesaplama, Geçici 20. Madde Sandıklarının İştirakçi Giriş ve Ayrılış Bildirgesi, İdarelerce e-borç Sorgulama, İşgöremezlik Ödeme Sistemi, Son 12 Ay İçin Hizmet Kontrolü gibi uygulamalar, SGK'nın paydaşları tarafından günlük ortalama 1 milyon 681 kere ziyaret ediliyor.

SGK işvereni ihbar edecek!

Online kısa mesajla birçok hizmeti vatandaşa iletmeye başlayan SGK, çalışanın primlerini düzenli ödemeyen işvereni de ihbar edecek...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşı sevindirecek bir uygulamaya imza attı .Kurum, emekl imaaşının bağlandığını, sigorta girişinin yapıldığını, sigorta kaydının silindiğini, evlenme ve çeyiz ödemelerini cep telefonu mesajıyla bildirmeye başladı. Hizmetten ücretsiz yararlanmak isteyen 500 binden fazla vatandaş cep numarasını SGK'ya bildirdi.

EMEKLİYE: HAYIRLI OLSUN

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş